මේ දිනවල ලංකාවේ සිදුවන ජරමරය, හුදකලා සිදුවීමක් නොව, පැහැදිලිව පර සුද්දන්ගේ මගඩියේම කොටසක් බව අපි පසුගියදා ලීවෙමු.

ඉන්දීය සයුරේ තිත පණ ගසා නැගිටීම වලක්වා, ලෝක සිතියමේ හුදකලා කිරීමට උන් කළ හැකි සියල්ල කරමින් සිටිති. අද තවත් පියවක් ඉදිරියට තබමින්, යුරෝපීයෝ ලංකාවේ අපනයනයන්ට ලබාදී තිබූ වෙළඳ සහන අත් හිටවීමට තීරණය කර ඇත. මින් අප රටට වාර්ෂිකව ඇ.ඩොලර් මිලියන එකසිය පනහක පමණ පාඩු වන අතර, අපනයන සඳහා භාන්ඩ නිපදවන කර්මාන්ත අපහසු තාවයට පත්වනු ඇත.

ඉදිරියට මෙවැනි හුටපට වඩ වඩා වැඩිවනු ඇති නිසා, දශක තුනක් යුදපිටියේ වැය කල ජවය, වහ වහා දේශීය ආර්ථිකය දෙසට හරවා, රට වෙනුවෙන් කලයුතු සියල්ල කරමු!

Advertisements