විමුක්තිය

October 4, 2008

මට අද බස් එකෙන් බැහැල එනකොට මගෙ මිත්‍රයෙක් එක්ක අව්‍රැදු පහකට විතර කලින් වෙච්ච කතාවක් මතක් උනා.

ඌ : මචං මේ වැඩේ හරි යන්නෙ නෑ, අපි නිර්මාණශීලී දෙයක් කරන්ඩ ඕනෙ.
මං : ඔව් බං. නැත්තං අපිටත් payroll systems හද හද තමා ඉන්ඩ වෙන්නෙ.

අද,
ඌ, නිර්මාණශීලීත්වය පහු කරන් ගිහින්, විමුක්තිය හොයන්ඩ පිළිවෙත් පුරනව.
මං, නිර්මාණශීලී payroll systems හදනව.
හෙහ්! ඕවට තමා කියන්නෙ ජීවන සරදම් කියල.

ඒ උත්තමයට ඉක්මනටම සදාකාලික විමුක්තියම ළඟා වේවා!

Advertisements