මුලු දවසින් වැඩි කාලයක් internet එකේ ගත කරන, ඒක තිත්ත වෙලා ඉන්න මට, මේ විකාර ජාලය තුළම අව්‍රැදු ගානකට පස්සෙ අයෙත් සිංහලෙන් සටහන් තියන්ඩ හිතුන. හේතුව වෙන එකක් නෙමේ, ජීවිතේ හෙමින් හෙමින් එක්තරා සුන්දර ඉසව්වකට ඇදී යන බවත්, ඒත් එක්කම ජීවිත කාලයක් තිස්සෙ අහපු ප්‍රශ්න වලට උත්තර ටික ටික මතු වෙන බවත් දැනුනු නිසයි.
ඉතිං අපි බලමු ඒක කොහොම වෙයිද කියල.

Advertisements