මුලු දවසින් වැඩි කාලයක් internet එකේ ගත කරන, ඒක තිත්ත වෙලා ඉන්න මට, මේ විකාර ජාලය තුළම අව්‍රැදු ගානකට පස්සෙ අයෙත් සිංහලෙන් සටහන් තියන්ඩ හිතුන. හේතුව වෙන එකක් නෙමේ, ජීවිතේ හෙමින් හෙමින් එක්තරා සුන්දර ඉසව්වකට ඇදී යන බවත්, ඒත් එක්කම ජීවිත කාලයක් තිස්සෙ අහපු ප්‍රශ්න වලට උත්තර ටික ටික මතු වෙන බවත් දැනුනු නිසයි.

ඉතිං අපි බලමු ඒක කොහොම වෙයිද කියල.

පසුවට…

Advertisements

One Response to “About”


  1. අපිත් කැමති දැනගන්න ඒ සුන්දර ඉසව්ව. 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s